پاکت­‌ کامپوزیت دوسر بسته

توضیحات

پاکت‌های دوسربسته از هر دوسمت بسته می‌شود. در پاکت‌های دو سربسته قسمتی به عنوان قیف جهت پر کردن محصول نهایی در پاکت به کار می‌رود. پاکت‌ها با توجه به نوع کاربرد می‌تواند یک یا چند لایه باشد. تیوب‌ها به دو شکل گیوتینی و پله‌ای برش می‌خورند. سر و ته پاکت‌ها به شکل شش ضلعی می‌باشد. ساده‌ترین روش تولید پاکت، برش گیوتینی است و در این نوع پاکت باید یک نوار کاغذی برای ایجاد استحکام کافی، بهبود پوشش و سطح صاف برای شناسایی داده‌ها (نوار چاپ دار) استفاده گردد. پاکت‌های دوسر بسته توسط پرکن‌های اتوماتیک در سیستم‌های بارگیری سریع در صنایع سیمان، آهک، گچ، مواد معدنی، پودرها، مواد شیمیایی و خوراک حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر

قطر:1
ارتفاع:1
عرض:1
نوع چاپ:پاکت کامپوزیت یکسرباز و دو سر بسته